SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINE SVILAJNAC

SVILAJNAC- Proteklih dana razmenjevana su saopštenja na relaciji Opština Svilajnac – direktorka PU Dečija radost Daliborka Mojsović, koja je doskoro bila i odbornica SNS u lokalnom parlamentu, odnosno više meseci od završetka izbora u klasičnom sukobu interesa kada je pojedinac uporedo predstavnik zakonodavne i izvršne vlasti. Danas je reagovala Opština Svilajnac saopštenjem.

– Opština Svilajnac oštro osuđuje neosnovane informacije iznete u medijima, od strane vršioca dužnosti direktora PU „Dečja radost“ Svilajnac, Daliborke Mojsović. Posle dužeg obmanjivanja javnosti putem medija i društvenih mreža, o poslovanju i stanju u ovoj ustanovi, dužni smo da iznesemo činjenično stanje. Opštinska uprava opštine Svilajnac je pre svega državna institucija koja posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i isto zahteva od svih ustanova čiji je osnivač.

Od dana kada je preuzela vršenje dužnosti direktora, gospođa Mojsović je odbijala da sarađuje sa organima jedinice lokalne samouprave, koja je i osnivač Predškolske ustanove, što je protivno članu 126 stav 4 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Iako je prema pomenutom Zakonu bila u obavezi, Daliborka Mojsović nije nastavila sa sprovođenjem Konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 10 radnika, raspisanog 11.03.2020. godine. Pomenuti Konkurs je u skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 600-01-00003/2019-24 od 10.12.2019. u kome je između ostalog navedeno i sledeće: “Zahtevi za zapošljavanje na neodređeno vreme mogu se podneti za osobe koje su već zaposlene na određeno vreme, ili radno angažovane po drugim osnovama u toj Predškolskoj ustanovi i vrši se redosledom od najduže zaposlenog do najkraće zaposlenog u isključivo toj Ustanovi“. Zbog proglašenja Vanredne situacije u Republici Srbiji nije bilo moguće da se Konkurs spovede sve do ukidanja iste. Kada su se stekli uslovi za nastavak sprovođenja Konkursa na čelo Ustanove dolazi Daliborka Mojsović koja odbija da nastavi sa sprovođenjem Konkursa. Obrazloženje za nesprovođenje Konkursa v.d. direktora nalazi u tome da joj dodatni radnici nisu potrebni, o čemu daje i pismenu izjavu, da bi u septembru 2020. zaposlila 6 radnika suprotno članu 155 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, mimo saglasnosti osnivača i u suprotnosti sa pomenutim dopisom Ministarstva. Budžetska inspekcija je nakon kontrole ustanovila da je došlo do kršenja propisa iz oblasti budžetskog sistema i podnela prekršajnu prijavu protiv v.d. direktora. Posledica ovakvog nalaza budžetske inspekcije je da je v.d. direktora nezakonito preuzela obaveze na teret budžeta, kao takve nisu mogle da se isplate iz budžeta opštine, već su pale na teret Predškolske ustanove. Zato je poreska uprava privremeno blokirala račun Predškolske ustanove, što je rezultiralo time da SVI zaposleni nisu imali socijalno i zdravstveno osiguranje duže od mesec dana.

Iz navedenog je jasno da je nastali problem sa zdravstvenim osiguranjem zaposlenih isključivo posledica nepropisnog postupanja v.d. direktora što je ustanovljeno ne samo nalazima budžetske inspekcije, već i kontrolom nadležne prosvetne inspekcije.

Naime, prosvetna inspekcija je utvrdila niz drugih nepravilnosti u radu Predškolske ustanove. Jedna od njih je nedostavljanje na vreme finansijskog plana, kao sastavnog dela Godišnjeg plana rada, zbog čega je došlo do kašnjenja sa usvajanjem istog. Mojsović je vaspitače usmeno raspoređivala bez zaključenja aneksa ugovora o radu, deci predškolskog uzrasta u izdvojenim odeljenjima nije omogućeno da pohađaju pripremni predškolski program koji je obavezan u zakonskom trajanju od 4 sata dnevno. Zbog loše organizacije poslovanja, učestalog premeštanja vaspitača među grupama, žalili su se i roditelji dece koja pohađaju ovu ustanovu na trećoj sednici Saveta roditelja održanoj 22.01.2021. godine. Zatim, nije informisala zaposlene i roditelje o obavezi izbora njihovih predstavnika u Upravni odbor, nije donela zvaničan raspored radnog vremena, nije uručila Rešenje o normi neposrednog rada vaspitača u okviru radne nedelje, operativni planovi koje je dostavljala Školskoj upravi i Kriznom štabu razlikuju se.

Osim svega navedenog, duže od 4 meseca bila je u sukobu interesa vršeći istovremeno funkciju direktora i funkciju odbornika u Skupštini opštine Svilajnac, što je protivno članu 56, stav 1, Zakona o sprečavanju korupcije.

Zbog svega navedenog prosvetna inspekcija naložila je v.d direktora niz mera kroz nekoliko Zapisnika o vanrednom ispekcijskom nadzoru, od kojih nijedna nije sprovedena.

Rukovodstvo opštine Svilajnac duže vreme ne može da uspostavi normalan proces i zakonitost rada vrtića i pored više sastanaka između opštinskog rukovodstva i Daliborke Mojsović, odluka Upravnog odbora, redovnih kontrola prosvetnog inspektora. Do sada su podnete tri prekršajne prijave od strane prosvetne inspekcije.

Uz sve navedene i još mnoge druge nepravilnosti moramo da naglasimo da je opština Svilajnac izmirivala svoje obaveze prema ovoj Ustanovi koje su bile u skladu sa zakonom. Samo u 2020. godini opština Svilajnac finansirala je obaveze PU „Dečja radost“ u iznosu od oko 100 miliona dinara. Smatramo da je bitno da podsetimo javnost da je prethodnih godina lokalna samouprava uložila, pripremila dokumentaciju za projekte i konkurisala kod više institucija kako bi obezbedila skoro milion eura koje su uložene u opremanje, izgradnju i rekonstrukciju objekata ove predškolske ustanove.

Da li iz neznanja ili po nečijim instrukcijama, v.d. direktora Daliborka Mojsović svako ukazivanje na nepoštovanje Zakona predstavlja kao pretnju i pritisak. Dovela je ovu ustanovu u nezapamćeno tešku situaciju, koja za posledicu ima i nezadovoljstvo zaposlenih, što se može odraziti i na vaspitno-obrazovni rad sa decom. Sve nadležne institucije obaveštene su o nepravilnostima u radu ove ustanove. Na žalost naneta je nenadoknadiva šteta reputaciji našeg vrtića koji je važio za jednu od najboljih predškolskih ustanova u zemlji, navodi se u saopštenju Opštine Svilajnac.

IZJAVA PREDSEDNIKA OPŠTINE PREDRAGA MILANOVIĆA

Predhodno se u subotu oglasio povodom novonastale situacije u Predškolskoj ustanovi “Dečja radost”predsednik Opštine Svilajnac Predrag Milanović.

-Nama je jasno od samog starta šta se tamo dešava i sad se pokazalo da je tačno to što smo pričali mesecima unazad. V.d. direktorka PU „Dečja radost“ je kršila zakon u oktobru, došlo je do situacije da zaposleni nisu mogli da overe zdravstvene knjižice jer su neki ljudi bili protivzakonito zapošljavani i nisu mogli da prime plate iz budžeta. Završilo se tako što je Poreska uprava blokirala račun vrtića za taj iznos, a budžetska inspekcija podnela prekršajnu prijavu protiv v.d. direktorke vrtića. Mogu da kažem da je dobra stvar da radnici vrtića, pošto je prinudna naplata odradila svoje, imaju overene zdravstvene knjižice, a loša stvar je što ta naša ustanova očigledno ne ide putem kojim treba da ide. Jasno je svima da se tamo krši zakon, mi smo svi dužni da poštujemo zakon. Na žalost, u vrtiću se zakon kršio više puta i trenutno se tamo donose neke odluke koje nisu u skladu sa zakonom, videćemo da li će direktorka početi da primenjuje zakon ili će biti smenjena.“ – izjavio je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.

ODGOVOR DIREKTORKE DALIBORKE MOJSOVIĆ

Usledio je odgovor Dalikorke Mojsović.

-Već više od decenije u opštini Svilajnac je sadašnji predsednik opštine „Bog i batina“ i to u onom najbrutalnijem smislu. Ne postoji Javno preduzeće u Svilajncu gde on ne odlučuje o svemu i svačemu. On to i ne krije, već se na sednicam SO Svilajnac time i hvali. O političkoj korektnosti ovog, nekada visokog, funkcionera Demokratske stranke neki drugi put.

Od kada sam postavljena kao v.d direktor ove ustanove trpim neverovatno prozivanje, pritisak i javne pretnje od strane predsednika opštine Svilajnac i njegovih. Čak je preko svojih ljudi u sindikatu ustanove podsticao na pobunu i štrajk protiv mene i mojih najbližih saradnika. Kada sve to nije urodilo plodom da ON donosi važne odluke koje se tiču ove javne i važne ustanove, Opštinsko veće je donelo zvaničnu odluku da više neće da finansira PU „Dečija radost“ i time dovelo i zaposlene ali i decu u nezavidnu situaciju. Sve to u vreme pandemije i vanredne situacije u opštini Svilajnac.

Mesecima smo čekali da nam opština prebaci novac za plate, za sredstva za higijenu, za kupovinu hrane za decu…. Onda nam je ukinuto pravo da se lečimo, jer Opština nije uplatila novac za zdravstveno osiguranje za zaposlene u vrtiću i njihovu decu koja su bila osigurana preko zaposlenih (oko 90 radnika).

Predsednik opštine je javno na sednici SO Svilajnac pretio opštinskom budžetskom komisijom, opštinskim prosvetnim inspektorima i pozivao se na zakon, koji on lično izbegava da sprovodi.

Predsednik opštine kaže; „došlo je do situacije da zaposleni nisu mogli da overe zdravstvene knjižice, jer su neki ljudi bili protivzakonito zapošljavanui i nisu mogli da prime plate iz budžeta“. Do ove neljudske i nehumane situacije je došlo jer opština nije uplatila 52.000 dinara za zdravsteno osiguranje zaposlenih a bila je dužna kao osnivač ove ustanove da to uradi. Tumačenje i presudu kako su zapošljavani radnici razumem kao otvoreni pritisak i mešanje u rukovođenje ustanove. Plate i sredstva smo mogli da dobijamo redovno da opština tj. predsdenik nije pošto-poto hteo da nas kolektivno kažnjava i medijski „razapinje“ u medijima koje plaća iz budžeta opštine Svialajnac, a gde se sve to prikaže kao moje loše rukovođenje i kršenje zakona bez mogućnosti da odgovorim na iznete optužbe.

Zašto predsednik opštine ne objasni o kakvoj se prinudnoj naplati to radi. Ko to nije hteo da plati, pa je na to bio prinuđen, da bi mi kao zaposleni i naši ukućani, napokon posle 37 dana, dobili pravo da u vreme Kovida-19 možemo da se lečimo, ako to zatreba.

Što se tiče pozivanja na zakon i po ko zna koji put prozivki od strane Predraga Milanovića, neka gospodin predsednik opštine kao ekonomista dopusti da nadležni republički organi i službe istraže i donesu odluku na osnovu činjenica a ne na osnovu njegove prozivke i javne „presude“, stoji u odgovoru Daliborke Mojsović.

Foto: facebook PU Decija radost