Tradicionalni naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi, osmi po redu, biće održan 2. juna na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Kao i ranije, skup će biti posvećen proučavanju književnosti za decu iz perspektiva nauke o književnosti, lingvistike i metodike nastave jezika i književnosti.

Na skupu će biti razmatrane sledeće teme:

I          Dečji jezik u književnosti za decu

II         Savremeni pristupi u proučavanju književnosti za decu i mlade

III       Naučna zasnovanost i metodološka utemeljenost proučavanja književnosti za decu

IV       Omaž Peđi Trajkoviću

U okviru ovog naučnog skupa, 2. juna 2023. godine sa početkom u 18 časova i 30 minuta, biće održana i promocija knjige „Bajka o Slovima na struju” Peđe Trajkovića.