STUDIJSKI PROGRAMI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

-UČITELj

-VASPITAČ

(Moduli: Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima)

-OBRAZOVNE POLITIKE

-LIDERSTVO U OBRAZOVANjU

-PROFESOR PREDMETNE NASTAVE

-VEB DIZAJN

Master akademske studije i studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini zasnovani su na primerima dobre prakse, po ugledu na elitne evropske visokoškolske institucije, pre svega na finski obrazovni sistem.

Naši nastavnici pružiće vam stručnu podršku da razvijete i unapređujete svoje veštine, znanja i komunikaciju. Pomoći ćemo vam da se kreativno izražavate, da razvijate talenat za podučavanje i vaspitavanje dece, liderstvo u obrazovanju, obrazovne politike i veb-dizajn.

KOMBINOVANA NASTAVA: KLASIČNA I ONLAJN

Pratite nastavu i predavanja na fakultetu ili onlajn posredstvom uživo prenosa i streaming tehnologije. Ovaj model nastave pogodan je za studente koji nisu u mogućnosti da redovno dolaze na fakultet zbog radnih ili drugih obaveza, a žele da nastavu prate onlajn. Studenti će onlajn nastavu moći da prate bez teškoća posredstvom računara ili mobilnih telefona, a ukoliko se opredele za dolazak na fakultet, nastava se odvija po najvišim standardima.

VEB DIZAJN – NOVO NA FPNJ

Iskoristite jedinstvenu priliku, upišite se na master akademske studije VEB DIZAJNA. Reč je o najnovijem studijskom programu Univerziteta u Kragujevcu koji se realizuje na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Nastavu na ovom programu drže eminentni univerzitetski profesori iz Srbije i inostranstva i poznati grafički dizajneri i umetnici.

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti umetnosti ili na nekom srodnom studijskom programu, kao i obavljen intervju sa članovima upisne komisije kojim se procenjuju znanja i umeća kandidata za pohađanje ovog studijskog programa.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU (JAGODINA) –

VRHUNSKI U CENTRU SRBIJE

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini nastavlja dugu tradiciju obrazovanja učitelja u ovom gradu. Učiteljska škola, osnovana 1898. godine, prerasla je 1972. godine u Pedagošku akademiju, 1993. u Učiteljski fakultet i, najzad, u Fakultet pedagoških nauka. Na Fakultetu je zaposleno oko 60 nastavnika i saradnika, a na njemu studira preko hiljadu studenata.

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini neguje i razvija dobru saradnju sa partnerskim ustanovama u zemlji i inostranstvu na polju unapređenja naučnih i obrazovnih aktivnosti. Jedina je ustanova sa Balkana koja je član Evropske mreže učiteljskih fakulteta Symposion. Sve ovo omogućava studentima i nastavnicima studijske boravke u trajanju do šest meseci na univerzitetima širom Evrope.

Brojni projekti – naučni, razvojni, umetnički i projekti popularizacije nauke – omogućuju nastavnicima i studentima da steknu nova iskustva i znanja, ali i da razvijaju svoje umetničke, sportske, istraživačke i druge talente.

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

Učitelj (akademske studije) – sa jedinstvenom mogućnošću izbora predmeta tako da student stekne obrazovanje i za nastavu: engleskog i nemačkog jezika u mlađim razredima osnovne škole, informatike u osnovnoj školi, srpskog jezika kao nematernjeg.

Vaspitač u predškolskim ustanovama (akademske studije)

Osnovne strukovne studije

Strukovna medicinska sestra vaspitač (zajednički program sa Fakultetom medicinskih nauka u Kragujevcu)

Master akademske studije

Učitelj

Vaspitač (sa modulima: Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u

domovima)

Profesor predmetne nastave

Veb dizajn

Liderstvo u obrazovanju

Obrazovne politike (zajednička diploma Univerziteta u Beogradu i

Univerziteta u Kragujevcu)

Doktorske akademske studije

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

Metodika nastave prirode i društva

Metodika nastave matematike

FAKULTET PREPOZNATLjIV PO MEĐUNARODNOJ SARADNjI

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini prepoznatljiv je po izuzetnoj međunarodnoj saradnji. U okviru internacionalnog programa Erazmus plus, budući studenti imaće prilike da, pored izuzetnih uslova na samom fakultetu, svoja znanja stiču i na elitnim srodnim ustanovama na Kipru, u Portugaliji, Nemačkoj i Mađarskoj sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o razmeni studenata.

125 GODINA TRADICIJE

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata, a svojim trudom i zalaganjem očuvali smo tradiciju obrazovanja kvalitetnih učitelja i vaspitača, kao i bogatog kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života.

Više od dve decenije održavamo korak sa svim promenama u oblasti obrazovanja prateći savremene evropske tokove i tendencije. Savremene multimedijalne učionice, centar za učenje, moderno opremljene jezičke laboratorije i biblioteka doprinose odličnim rezultatima koje ostvarujemo u obrazovanju učitelja i vaspitača.

Na taj način naš fakultet stvara visokostručne, moderne, svestrane, kreativne, inventivne i komunikativne učitelje i vaspitače koji će svojim radom dati veliki doprinos obrazovanju budućih naraštaja.

FPNJ – VRHUNSKI U CENTRU SRBIJE

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Republika Srbija

Tel: (+381 35) 8223 805; 8222 262; 8222 059

Fax: (+381 35) 8223 805

E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Web: http://www.pefja.kg.ac.rs/

Pratite nas na društvenim mrežama:

Facebook: https://www.facebook.com/pefjagodina/

Instagram: https://www.instagram.com/fpn_jagodina