LOVCI PODNELI PRIJAVU POLICIJI – KOMENTARI UREDNIKA MAGAZINA PREDATOR

 

Lovci su podneli prijavu policiji protiv svojih kolega za koje smatraju da su nezakonito, suprotno lovnoj etici i nesavesno obavili odstrel divljači, u ovom slučaju suprasnih krmača u pogonskom lovu. Policija je prijavu prosledila nadležnom tužilaštvu koje će se odrediti po toj prijavi.

Ako je tačna prijava lovaca da su u pogonskom lovu odstreljivane suprasne krmače, a dozvoli stoji divlji vepar i nazimad,  nameće se pitanje zašto se to dešava i šta treba preduzeti da se to više ne dešava. Zašto nema markica u pogonskom lovu, gde je vađena utroba divljih krmača, gde su uzorci, zašto lovci to rade? Ako se zna ponašanje divljači, kad je krdo vepar ide sam, muška nazimad će ići sama ili sa veprom… postoje pravila kod divljači.

O toj situaciji poznati urednik magazina Predator Slavoljub Dragišić kaže da lovci po lovačkoj etici nikada ne pucaju na vodeću krmaču bez obzira kada se lovi.

-Pošto je došlo do meleženja divljih i domaćih svinja, divlje krmače su se nekada prasile početkom marta, a sada tokom cele godine. Etički nije da lovac puca na krmaču koja vodi malu prasad, a ona može da ih vodi cele godine. Više nije pravilo da bude mart, april.

-Krmača ide napred, iza nje prasad, pa nazimad. Veprovi, ako ih ima u krdu jer sada nema pravila o parenju, budu u sredini ili na kraju krda.

-Problem lovne etike, nedovoljna edukacija lovaca zbog olakog polaganja lovačkog ispita. Potrebna je ozbiljnija priprema za polaganje lovačkog ispita

-Vraćanje pripravničkog staža za lovce, koji je postojao pa je ukinut. Učenje od iskusnijih pravila i sistema vrednosti, koji je sada marginalizovan.

-Lovci prilikom odstrela divlje krmače moraju kod sebe da imaju lovne markice u pogonskom lovu i ako se vadi utroba na licu mesta, nema potrebe da se vadi kada je hladno već samo kada je toplo vreme, moraju na svaku odstreljenu divlju svinju da stave markicu, zatim markicu na svaki džak sa utrobom i markicu na uzorke. Ako jedna od pet svinja ima trihinelu, kako ćemo da znamo koja je od nekoliko odstreljenih komada ako ne stavimo markicu, jer u tom slučaju mora sve da bude uništeno. Sve ostalo je neodgovornost zbog koje može i krivično da se odgovara.

-Edukacija lovaca je neophodna, a pokušavamo da afirmišemo temu licenciranje lovaca. U svim delatnostima se obavlja zakonsko licenciranje, pa kada se radi mimo propisa kroz licencu možemo  ostvariti uvid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *