NOVI IZLAZ ZA SVILAJNAC

Svilajnac – Asfaltiranje puta od mosta u selu Vojska do Bagrdana preko novog mosta na Velikoj Moravi privodi se kraju, a radove, koje Vlada Srbije finansira sa 60 miliona dinara, obišao je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.

-Iako radimo put na jagodinskoj strani ovo je naš interes, jer na ovaj način povezujemo Vojsku, okolna sela, ali i Svilajnac sa Jagodinom, Kragujevcem, otvaramo put za verski turizam ka našim manastirima i razvijamo ovaj kraj” – izjavio je predsednik ove opštine Pregrag Milanović.

Put će moći da podnese teške mašine, kamione i autobuse. Očekuju se ekskurzije i razvoj verskog turizma u Resavskoj svetoj gori.