Ovo je tipičan sindrom našeg savremenog doba gde se osećamo kao da smo pod konstantnim pritiskom nedostatka vremena. Zbog nedostatka vremena mnogi od nas mogu prestati sa uživanjem u slobodnim aktivnostima i društvenim aktivnostima u kojima smo nekad uživali. Često su te aktivnosti doprinosile njihovom ličnom osećanju vrednosti i kontrole u odnosu na spoljašnje okruženje. Stoga odustajanje ili napuštanje ovakvih aktivnosti povećava njihovu uznemirenost i povredljivost. Ovo je praćeno čestim anksioznim ruminacijama (česti periodi razmišljanja koja nas uznemiravaju) i ono što je najčešće problemom sa prefekcionizmom.

Principi koji definišu Time Management su sledeći:

1.Definišite svoje CILJEVE. Odlučite šta želite da dobijete tokom radnog dana, a šta tokom vikenda i sl.

2. Napravite LISTU stvari koje morate da uradite i stvari koje biste želeli da uradite, sa procenom koliko vam vremena treba za svaku aktivnost

3. Ukoliko zadaci i aktivnosti prevazilaze raspoloživo vreme, odredite PRIORITETE.

Šta mora biti urađeno danas, šta može da sačeka, i koliko? Da li nešto mogu prepustuti drugima? Ako mogu kome? Šta će biti ako ne uradim X? Ako se ništa neće desiti izbacite X.

4. Odredite red ili sled da biste izvršili zadatak. Nađite najbolji red koji vama odgovara. Na primer neki ljudi smatraju da je dan najprijatniji ukoliko ga započnu sa zadatkom koji moraju obaviti, a zatim nastave sa onim u kome uživaju. U tom slučaju imamo nešto čemu se možemo radovati, pa tako ne razmišljamo po celi dan o onom neprijatnom

5. Pokušajte da uradite JEDAN PO JEDAN ZADATAK i da ZAVRŠITE ono što ste započeli. Ne skačite sa jednog zadatka na drugi ostavljajući gomilu delimično završenih aktivnosti iza sebe.. U tom slučaju svaku zadatak traje duže jer gubite vreme stalnim počinjanjem istog zadatka iznova, a nezavršeni zadaci vam se motaju po mislima, i mešaju u vašu trenutnu aktivnost

6. Ne žurite odmah od jednog na drugi zadatak. Umesto toga PUZIRAJTE. Planirajte kratkotrajne predahe i vreme da se opustite, pauze za čaj, pauzu za ručak, vreme za sebe.
7. REVIDIRAJTE prioritete i napredak sredinom dana.

8. Vodite računa o PROKASTRINACIJI (odlaganju zadataka). Da li nešto odlažete zbog toga što ste sebi postavili visoke standarde? Da li ste bili nerealistični o tome što možete da uradite? Možete li to da uradite sada i uklonite ga sa puta?

9. Na kraju dana, PRISETITE SE šta ste ostvarili, i POHVALITE SEBE zbog toga