RACIONALNA ISHRANA

Ovom prilikom nećemo govoriti o genetskoj sklonosti za nastak gojaznosti i pravim psihijatrijskim poremećajima ishrane kao što su anoreksia i bulimia. Više ćemo reći o …

MENTALNI TRENING

Mentalni fitnes podrazumeva učenje, trening i primenu novih obrazaca ponašanja i razmišljanja koji su više u skladu sa našim karakteron, motivacijama , potrebama i više …