Mentalni fitnes podrazumeva učenje, trening i primenu novih obrazaca ponašanja i razmišljanja koji su više u skladu sa našim karakteron, motivacijama , potrebama i više u skladu sa realnošću i sredinom koja nas okružuje.
Kao što se mogu istrenirati telesni mišići tako se mogu “razviti” i mentalni obrasci, a sve sa ciljem obogaćivanja životnih aktivnosti, alternativa u ponašanju i reakcijma na stimuluse iz spoljašnje sredine ali i na one koje dolaze iz nas samih kao što su instinkti i nagoni.

Ukratko to su tehnike i treninzi sa ciljem da se prošire sopstveni vidici, stabilizuju nervi, ostvare lični ideali i želje na najusklađenji način koji uvažava naše lične mogućnosti, ali i zahteve sredine i podsticaje koje imamo od nama bliskih ljudi. Takođe to podrazumeva i oslobađanje naših misli stega odnosno duboko ukorenjenih obrazaca, stilova razmišljanja koji nam vrlo često zadaju značajne emocionalne poteškoće i dovode nas u stanje iracionalnih razmišljanja i generalizacija po principu razmišljanja sve ili ništa odnosno “crno-belog” razmišljanja, a sve nas više usmerava da prepoznajemo šta je ona fleksibilna, racionalno-emotivna siva zona prihvatanja i po potrebi savlađivanja teških i izazovnih novih životnih situacija