JAGODINA-Umesto Srbijavoda, čija je to osnovna delatnost, Jagodina je preuzela uređivanje i brigu o vodotokovima prvog reda na svojoj teritoriji, odnosno rekama Lugomir i Belice, te nekoliko dovotokova drugog reda. U te poslove biće investirano ove i naredne godine 168 miliona dinara. U JP ,,Srbijavode“ pojašnjavaju da su dali saglasnost da grad sam uređuje vodotokove na svojoj teritoriji i podsetili da su proteklih godina investirali u jagodinske vodotokove 80 miliona dinara.
Gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović ističe da poslovi su povereni JKP ,,Stanadard”, koje je kupilo kupljen bager guseničar.
-U protekla dva meseca očišćeno je 800 metara korita Belice, celi tok Crnovrškog potoka, deo potoka u Voljevču i naselju Sveta Petka, i reke Osaonice u Bagrdanu. Trenutno se radi na Lugomir, rekao je on.
uredjenje vodotova-jagodina-g.j. (1)
Belica i Lugomir su reke prvog reda i njihovo održavanje i čišćenje je u nadležnosti JP “Srbijavode”, međutim i “pored naših brojnih poziva i intervencija, oni ništa nisu uradli, i mi smo morali početi radove, kako bi građanima koji žive uz ove reke obezbedili miran život”, objasnio je
Stevanović.

Zahvaljujući maksimalnom zalagnaju zaposlenih nu JKP Standard, prošle godine u maju gradskoj jezgro je spašeno od katastrofalnih poplava. Međutim, na seoskom području izlivanje Belice i Lugomora nije moglo da se izbegne i šteta je bila od 524,5 miliona dinara.
Jagodinu preseca veliki vodotok reke Velike Morave i tri manja ali sa velikim slivnim područjem Belica, Lugomir i Osaonica i oko 20 potoka.
Stevanović je podsetio da je za “poslednjih 45 godina Jagodinu četiri puta zahvatio veliki poplavni talas koji je za posledicu imao ogromne štete”.

-Poučeni time, da bismo sprečili iznenađenje prirode, sveli moguće štete na najmanju meru i što je najvažnije sačuvali ljudske živote, krenuli smo u ove radove, rekao je Stevanović.