JAGODINA-Posle 70 godina od osnivanja jagodinski medij Novi put menja naziv u ,,Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo, Jagodina”. Naime, niški Kopernikus posle kupovine JIP Novi put podneo je zahtev Skupštini grada Jagodina za korišćenje naziva Jagodina u imenu tog preduzeća. U zahtevu Kopernikusa stoji da je skladu sa propisima potrebno je registrovati promene vlasničke strukture, promene pravne forme, a sa tim u vezi i osnivačkog akta u APR. Kopernikus je u septembru kupio 100 odsto akcija JIP Novi put za 46.000 evra, 3 novembra potpisan je ugovor sa Agencijom za privatizaciju. Predhodno je 70. zaposlenih napustilo preduzeće po principu dobrovoljnosti uz socijalni program. Veći broj bivših zaposlenih je volonterski radio do kraja novembra do odluke starog, novog menadžmenta da 11. bivših radnika je nastavi volonterski rad uz održavanje minimum procesa rada. Novi put je osnovan 4 marta 1945 godine.