DESPOTOVAC- Bivši kadeti Vojske Srbiji Mladen Milosavljević iz Aleksinca, Stefan Milosavljević iz Novog Sada, Nikola Garabinović iz Šapca i Milan Karišik iz Hajdučice negirali su svaku vezu sa aktiviranjem bojeve granate u junu 2011 godine na poligonu Pasuljanske livade prilikom vojne vežbe kada su poginule njihove kolege Filipa Milojević (24) i Milina Miletić (23). Oni se terete za krivično delo izazivanje opšte opasnosti i juče su u Osnovnom sudu u Despotovcu dali detalju odbranu.

Tomislav Milojević
Tomislav Milojević

-Odbrana ide na varijantu da je Filip bacio granatu koju njegove kolege kadeti nisu videli u ruci. Čak su negirali postojanje bojevog projektila, već su kazali da je reč o vežbovnom ili nekom zarđalom gvožđu, rekao je Tomislav Milojević, otac tragično stradalog Filipa i dodaje da će svedoci potvrde ili ne potvrde izjave kadeta ko je kriv, a ko nije. Glavna je uloga svedoka, kao i veštaka, jer su kadeti negirali krivicu. Moja je želja da sud donese pravednu odluku.
Božo Prelević
Božo Prelević

Branilac okrivljenih kadeta Božo Prelević ističe da potez koji je Filip desnom rukom na dole napravio ukazuje na to da je nešto bacio ili ispustio.
-Eksplozija je ispod Filipa. Potpuno je jasno da onaj koji je najbliži mestu eksplozije je poslednji imao dodir sa predmetom ili neko gađao ekslozivni predmet pored njega, rekao je on i dodao da je veštak naveo u izveštaju da ,,nije etično da se kaže da je Filip bacio predmet“, kao i da je cilj veštačenja da se pokaže krivica kadeta, a ne oficira.
Rajko Jelušić
Rajko Jelušić

-Ako je neko od njih trojice Mladena, Stefana i Filipa, koji su bili najbliži u tom trenutku mestu eksplozije, bacio taj pedmet onda je to Filip, kaže branilac okrivljenih kadeta Rajko Jelušić.
Okrivljeni Mladen Milojević je u svom svedočenju naveo da niko od kadeta ,,nije nenormalan i nije samoubica“ da aktivira eksplozivno sredstvo, te da u pregledu terena niko nije prepoznao eksplozivnu granatu.
Mladen Milojević
Mladen Milojević

Ostali okrivljeni su negirali da je reč o predmetu sa bojevi oznakama, već su sugerisali da je reč o predmetu koji bio prljav od zemlje i zarđao. Oni su ustvrdili da je prilikom prvog saslušanja nad njima vršen ,,teror“, da su optuživani, te da su navođeni da kažu ono što se nije dogodilo ili su zapisivane reči koje nisu rekli. Odbrana potencira na činjenici da je deo rasute zemlje, koji su kadeti koristili za pravljenje maketa, bio pun neeksplodiranih granata, a da je ta zemlja donesena na tu lokacija sa prostora gde se nalaze mete i neeksplodirana ubojna sredstva. Pored toga, branici su zatražili veštačenje vlasnika beretke koja je nađena na mestu eksplozije.