FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA – MILION DINARA POMOĆI STUDENTIMA

JAGODINA-Pored toga 120 besplatnih školarina, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini omogućiće sledeće školske godine i pomoć studentima, koji nisu na budžetu, u otpisu dela školarina u iznosu do million dinara, potvrdila je dekanka profesor Violeta Jovanović. Taj fakultet upisuje 210 studenata na tri smera učitelj, kao i vaspitač u predškoloskim ustanovama i domovima.
-Od ove godine studenti koji nisu na budžetu mogu da sami da kreiraju visinu školarine prema mogućnostima polaganja ispita. Od 60 ,,kredita” mogu minimalno da plate 37 ili 40.000 umesto 78.000 dinara, ističe ona.uciteljski
Od 22 do 24 juna budući studenti moći da se prijave za prijemni ispit za upis na tom fakultetu. Prijemni ispit počinje 26 juna i traje do 30 juna u nekoliko segmenata.
-Besplatno studiranje, odnosno 120 budžetska mesta, izboriće studenti koji imaju dobar prosek iz srednje škole i koji dobro urade prijemni ispit. Na smeru učitelj je 60 budžetskih mesta, predškolski vaspitač 45 i 15 na smeru domski vaspitač, dok je 90 samofinansirajućih koji imaju mogućnost da u drugoj godini pređu na budžet jer svake godine povećavamo tu kvotu za po 20 odsto. Dobri studenti mogu do kraja školovanja na fakultetu da se obrazuju besplatno, jer imamo četiri besplatna roka, gde su prve dve prijave po ispitu besplatne, kaže Violeta Jovanović.

Violeta Jovanović
Violeta Jovanović

Prijemni ispit na tom fakultet u je specifičan po tome što manje meri teorijska znanja, a više potencijale kandidata za buduće zanimanje. Studenti se na taj način selektuju prema sklonostima i predispozicijama, a ne samo prema znanju iz srednje škole.
-Studenti mogu od ove godine, sem brucoša, da predvide koliko će kredita uplatiti. Više neće biti u obavezi da uplate svih 60 kredita i plate punu školarinu, već ako izračunaju da nemaju kapaciteta da polože sve ispite u toj godini oni mogu da prijave manji broj kredita i plate niži iznos školarine. Minimalan broj kredita je 37. Na taj način studenti mogu sami da projektuju obrazovne ambicije i usklađuju ih sa materijalnim, objasnila je ona.
Prošle godine je za 40. studenata školarina umanjena za 10.000 dinara, kao i za 10. od 50 do 70 odsto, ukupno 700.000 dinara.
-U Srbiji jedino fakultet u Jagodini mogućava specijalizaciju studenata smera učitelj u jednom od predmeta. Reč je o modulima za srpski jezik i književnost, matematiku, muzičko, fizičko, likovno i engleski jezik. To budućim učiteljima omogućava da u školama gde nema stručnih nastavnika iz te oblasti predaju te predmete, naglašava Violeta Jovanović.
Osim osnovih smerova, na master programima su i smerovi obrazovna politika i profesor predmetne nastave, a od ove godine liderstvo u obrazovanju. Za master studije omogućeno je 30 besplatnih školarina. Cena školarine nije menjana i osnovne studije su 78.000 dinara uz mogućnost plaćanja u 8 rata, a master 105.000 dinara, koja predviđa cenu diplomskog ispita i dve prijave ispita u redovnim rokovima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *