SVILAJNAC-Rekonstrukcija Doma zdravlja u Svilajncu, vredna 200 miliona dinara, završena je, a svečano otvranje je zakazano za 2. decembar. Projekat je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, uz sufinansiranje Opštine Svilajnac i Ministartsva rudarstva i energetike. Prethodno su rekonstruisane ambulatne u Bobovu, Kušiljevu i Sedlaru tako da se rekonstrukcijom svih obejata u kompleksu Doma zdravlja zaokružio posao i sada su svi zdravstveni objekti na teritoriji opštine Svilajnac rekonstruisani.

-Radovi u Domu zdravlja podrazumevali su rekonstrukciju glavnog objekta sa medicinom rada i službom hitne pomoći, zgradu rendgena i zgradu laboratorije, tehničku službu, zgradu fizijatrije, kapelu i radionicu.  Izvršeni  su radovi na zameni sistema vode i kanalizacije, instalacija struje, mašinskih instalacija i radovi na otvaranju novog ulaza u službu Hitne pomoći koji je prilagođen standardima i potrebama ove službe. Urađeni su radovi na poboljšanju funkcionalne organizacije unutrašnjih prostorija, njihovo kompletno opremanje, kao i zamena svih ulaznih portala I unutrašnje stolarije, sanacija krova, unapređenje energetskog omotača sa izradom fasade. Urađene su i nove instalacije sistema za dojavu požara. Unapređena je pristupačnost objekata osobama sa invaliditetom izgradnjom novih pristupnih rampi i lifta kao i adaptiranjem unutrašnjeg prostora, saopšteno je iz te opštine.

Urađeno i parterno uređenje dvorišta sa zamenom rasvete, nove saobraćajnice i nov parking prostor koji odgovara potrebama svih službi. Opština Svilajnac je u ovoj godini izdala prostor gradskih apoteka i na taj način je opština rešila dug koji ima prema farmaceutskim dobavljačima. Dom Zdravlja Svilajnac jedan od prvih u Srbiji koji je sproveo ovakvu praksu i sada ima nula dinara dugovanja.