Paraćin – Opšta bolica u Paraćinu Slađana odbacila  je sva naša dobronamerna upozorenja o velikoj zabrinutosti građana opštine Paraćin, a povodom nedavnog premeštanje Kabineta za rendgen u prostor bez adekvatne zaštite od štetnog jonizujućeg zračenja.

Čelnici Opšte bolnice su tom prilikom, u želji da se opravdaju, ali i da nevešto zamene teze u našem upozorenju, objavili potvrde izdate od strane Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ iz Beograda u kojima su stručnjaci Instituta izneli svoje mišljenje da se rendgen aparat INOMED TOP X-HF sa rendgenskom cevi broj 35152 može bezbedno koristiti u medicinske svrhe u Paraćinu.

Tim povodom, imamo građansku dužnost, a ne želju za „sticanjem jeftinih političkih poena“, kako to lokalni SNS tvrdi, da rukovodstvo Opšte bolnice u Paraćinu još jednom podsetimo da je Odbor Pokreta Dveri 21. februara javnosti ukazao ne na činjenicu da Bolnica obavlja radiološka snimanja neispravnim i neodobrenim rendgen aparatom, već da se ova snimanja obavljaju u prostoru koji nema zakonom predviđenu zaštitu od štetnog zračenja.

Ovde je reč o zameni teza i jeftinoj obmani javnosti. Da bi Kabinet za rendgen bio premešten i pušten u rad u novom prostoru nije dovoljno odobrenje i pozitivno mišljenje Instituta „Vinča“, već i odobrenje republičke Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja. Bez odobrenja ove agencije svaka upotreba rendgen aparata, kao i drugih izvora zračenja je ozbiljan prestup i atak na zdravlje medicinskih radnika, kao i građana. Upravo iz tog razloga, tražimo od rukovodstva Opšte bolnice u Paraćinu da nam na uvid dostave ne potvrdu Instituta „Vinča“, već odobrenje nadležne republičke Agencije – istakao je Srboiljub Mickić, član Glavnog odbora Pokreta Dveri.

Ovom prilikom podsećamo upravu Opšte bolnice da je procedura za dobijanje saglasnosti za rad sa izvorima radioaktivnog zračenja u Srbiji takva da je nakon izrade „Projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad redgen aparata“, neophodno obezbediti i saglasnost na ovaj projekat izdatu od strane Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Bez ove saglasnosti premeštanje rendgen aparata u novi prostor je ozbiljan prestup, kakvih je u proteklom periodu, na žalost, već bilo u mnogim krajevima Srbije.

Budući da iskreno sumnjamo da rukovodstvo Opšte bolnice u Paraćinu ima pomenutu saglasnost nadležne republičke Agencije, naš odbor će se potruditi da inicira vanredni inspekcijski pregled Kabineta za rendgen i da od Bolnice zatraži svu dokumentaciju povodom ovog slučaja. Tokom proteklih dana razgovarali smo i sa mnogima zaposlenim u Opštinskoj bolnici, kao i na Odeljenju radiologije, koji su sa nama podelili i svoju ličnu zabrinutost povodom premeštanja Kabineta za rendgen u prostor bez ikakve zaštite – zaključio je Mickić.